Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

PSM I st. : Informator 2019/2020


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina  w Opolu
ogłasza nabór do klasy pierwszej  PSM I stopnia
na rok szkolny 2019/2020

Badanie przydatności do PSM I stopnia
odbędą  się  w dniach  17 – 18 maja 2019r.

Zapraszamy do  nauki  gry na INSTRUMENTACH:

- w cyklu 6-letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust.1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat) – fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon

- w cyklu 4-letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat)  – fortepian, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, perkusja, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w  Opolu prowadzi naukę w systemie popołudniowym. Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu.
Każdy uczeń ma prawo do dwóch lekcji gry na instrumencie w tygodniu.

Zajęcia obowiązujące w PSM I stopnia:
Kl. I - III cyklu 6-letniego instrument, rytmika, kształcenie słuchu.
Kl. IV cyklu 6-letniego instrument, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra lub zespół instrumentalny.
Kl. V–VI cyklu 6-letniego instrument, fortepian dodatkowy, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra lub zespół instrumentalny.
Kl. I cyklu  4-letniego instrument, kształcenie słuchu.
Kl. II cyklu 4-letniego instrument, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra lub zespół instrumentalny.
Kl. III - IV cyklu 4-letniego instrument, fortepian dodatkowy, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra lub zespół instrumentalny.

Warunki przyjęcia do PSM I stopnia:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów składają wniosek (podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych) o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia według ujednoliconego wzoru wraz z załącznikami:
  - 1 fotografia legitymacyjna,
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
  - zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - w przypadku kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat,
  do dnia 10 maja 2019 r. /piątek/ - w uzasadnionych sytuacjach do dnia poprzedzającego wyznaczony termin badania przydatności,
 2. otrzymanie pozytywnego wyniku z badania przydatności do nauki w szkole muzycznej,
 3. wolne miejsce na danym instrumencie muzycznym.

Badanie przydatności do nauki przeprowadza się na podstawie ujednoliconych testów opracowanych dla kandydatów do nauki w cyklu 6-letnim i cyklu 4-letnim.

W czasie przeprowadzanego testu muzycznego bada się:
- słuch wysokościowy,
- słuch harmoniczny,
- poczucie rytmu,
- pamięć muzyczną,
- warunki manualne i inne.

Każdy kandydat otrzyma drogą e-mailową informację o terminie zgłoszenia się na badanie przydatności. Badania odbędą się  17 – 18 maja 2019 r.

*

Szkoła proponuje uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych do badań przydatności do nauki w szkole. Zajęcia odbędą się :

            - dla kandydatów do cyklu 6- letniego
25 IV 2019
(czwartek)          od godz.  17.30 – 18.00,      18.10 – 18.40                        sala  102 i 203
09 V 2019 (czwartek)           od godz.  17.30 – 18.00,      18.10 – 18.40                        sala  102 i 203
W godzinach od 17.30 – 18.40 osoby chętne mogą wziąć udział w prezentacji instrumentów w sali kameralnej lub 9

11 V 2019 (sobota)               od godz.    10.00 – 10.30,    10.40 – 11.10                        sala  102 i 203
W godzinach od 10.00 – 11.10  zapraszamy rodziców  na spotkanie z kadrą kierowniczą  w sali kameralnej lub 9

            - dla kandydatów do cyklu 4- letniego
25 IV 2019 (czwartek)          od godz. 17.00 – 18.00                                sala  nr 211
09  V 2019 (czwartek))        od godz. 17.00 – 18.00                                 sala  nr 211
W godzinach od 17.30 – 18.40 osoby chętne mogą wziąć udział w prezentacji instrumentów w sali kameralnej lub 9

Bliższe informacje na temat możliwości podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Opolu można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Strzelców Bytomskich 18  osobiście  lub  telefonicznie,  (77)  454-23-18   lub  (77)  454-52-15.

*

Informujemy również, że Filia PSM I st. im. F. Chopina w Opolu, która mieści się przy ul. Jana Bytnara Rudego 8 przeprowadza nabór do klasy pierwszej cyklu 6-letniego w dniach  21 i 22 maja 2019r.

Terminy zajęć przygotowawczych

10 V 2019 (piątek)     godz. 1800 – 1845       p. Dorota Kurek – Piesoczyńska           sala kameralna
14 V 2019 (wtorek)    godz. 1700 – 1745      p. Dorota Kurek – Piesoczyńska           sala kameralna

Bliższe  informacje: tel.  (77)  455-58-78  www.filia.psmopole.pl

INFORMATOR 2019/2020

 KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość