Kalendarium

25
LUT
27
LUT
28
LUT
kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

PSM II st. : Informator 2018/2019

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
informuje, że egzaminy wstępne do  PSM II stopnia
odbędą  się  w dniach  18 – 19 maja 2018r.

PSM II stopnia kształci uczniów w trzech specjalnościach:

1. instrumentalistyka – instrumenty dęte, smyczkowe, fortepian, organy, gitara, akordeon, perkusja       (6-letnie)
2. wokalistyka          (4-letnie)
3. ​rytmika                 (6-letnie)

Egzamin wstępny obejmuje:

1. egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych.
2. ​egzamin ogólnomuzyczny w formie pisemnej (w uzasadnionych przypadkach forma ustna).

Egzamin ogólnomuzyczny obejmuje

    a/ badanie predyspozycji słuchowych:
         dyktando pamięciowe, dyktando melodyczne, rozpoznawanie interwałów i akordów, korekta
         błędów, dyktando rytmiczne;

     b/ ogólną wiedzę muzyczną z zakresu:
          elementy muzyczne /nazwy, podział/
          polskie tańce narodowe /nazwy, krótka charakterystyka każdego tańca/
          faktura utworu muzycznego /znaczenie terminu faktura, rodzaje faktury wielogłosowej, krótkie objaśnienie różnic pomiędzy nimi/
          instrumenty muzyczne /źródła drgań, główne grupy instrumentów, przykładowe instrumenty należące do każdej grupy/
          krótka charakterystyka twórczości dwóch wybranych kompozytorów /kompozytor polski, obcy/

Dla  kandydatów  bez  przygotowania  muzycznego  przewiduje  się  indywidualne  badanie  predyspozycji  słuchowych,  egzamin  ogólnomuzyczny  w  formie  ustnej.

            PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY KANDYDATÓW ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

3. w  przypadku  kandydatów  na  wydział  rytmiki    –    badanie  predyspozycji  ruchowych     /kandydaci  na  wydział  rytmiki  proszeni  są  o   zabranie odpowiedniego  stroju  do  ćwiczeń     praktycznych/.

- Warunkiem ubiegania się do klasy I PSM II stopnia jest ukończenie  w danym roku kalendarzowym co najmniej 10 lat oraz nie ukończenie 23 lat.
   W przypadku wydziału wokalnego wymagany jest ukończony 16 rok życia kandydata.
- Wymagane dokumenty do PSM II stopnia :

a) czytelnie wypełniony i podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych wniosek (do odebrania w sekretariacie szkoły lub pobrania TUTAJ)
b) jedna fotografia (przyklejona na wniosku)
c) świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub ogniska (z chwilą jego uzyskania; nie dotyczy kandydatów bez przygotowania),
d) zaświadczenie lekarskie stwierdzające ogólny dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej - dotyczy wszystkich  kandydatów.

Uwaga! Zgodnie z Regulaminem rekrutacji § 5 pkt. 2 Aa dla kandydatów:

- w specjalności wokalnej – wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z  zakresu audiologii i foniatrii;
- w specjalizacjach instrumentów dętych – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii;
- Termin składania wniosków upływa z dniem  11 maja 2018 roku /piątek/.
- Każdy kandydat otrzyma drogą e-mailową informację dotyczącą szczegółowych terminów egzaminów wstępnych.
- Konsultacje teoretyczne odbędą się  24 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali koncertowej

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Strzelców Bytomskich 18    

                                         tel./fax  (77)  454-23-18,   454-52-15

 

INFORMATOR 2018/2019

 

 KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość