Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

PSM II st. : Informator 2019/2020


 


INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  1. PSM II stopnia kształci uczniów w trzech specjalizacjach:

a) instrumentalistyka (specjalizacje: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, organy, akordeon, perkusja, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba) – cykl 6-letni;
b) rytmika – cykl 6-letni;
c) wokalistyka – cykl 4-letni.

  1. O przyjęcie do PSM II stopnia

a) na specjalności instrumentalistyka oraz rytmika może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata,
b) na specjalność wokalistyka może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 15 lat oraz nie więcej niż 23 lata. 

  1. Egzaminy wstępne na specjalności: instrumentalistyka i rytmika obejmują:

a) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych - zał. nr 1 Regulaminu rekrutacji,
b) egzamin ogólnomuzyczny w formie pisemnej (lub ustnej – w uzasadnionych przypadkach) - zał. nr 2 Regulaminu rekrutacji,
c) dodatkowo kandydaci na specjalność rytmika przystępują do sprawdzianu predyspozycji ruchowych i metrorytmicznych (wymagany odpowiedni strój).

  1. Egzaminy wstępne na specjalność wokalistyka obejmują:

a) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych - zał. nr 1 Regulaminu rekrutacji,
b) badanie predyspozycji słuchowych w formie ustnej.

  1.  Egzaminy wstępne do PSM II stopnia odbędą się w dniach 24–25 maja 2019 roku.
  1. Termin składania wniosków (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.psmopole.pl) wraz ze zdjęciem kandydata oraz załącznikami:

a) zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym ogólny dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (w przypadku kandydatów na wokalistykę wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii, a w przypadku kandydatów na instrumenty dęte – przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii),
b) świadectwem ukończenia szkoły muzycznej I stopnia lub ogniska (z chwilą jego uzyskania; nie dotyczy kandydatów bez przygotowania muzycznego) upływa z dniem 16 maja 2019 roku /czwartek/.

  1. Informację dotyczącą szczegółowych terminów egzaminów wstępnych kandydaci otrzymają drogą e-mailową.
  1. Konsultacje teoretyczne odbędą się 7 maja 2019 r. o godz. 18.00  w sali nr 9.
  1. Bliższe informacje na temat możliwości podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Opolu można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Strzelców Bytomskich 18 osobiście lub telefonicznie (77) 454-23-18 lub (77) 454-52-15.


KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość