Kalendarium

22
MAR
23
MAR
25
MAR
kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Zarządzenia dyrektora

NUMER 

 Z DNIA

W SPRAWIE

1/2018

02.01.201

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu

2/2018

03.01.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu

3/2018

04.01.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu

4/2018

04.01.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu

5/2018

04.01.2018

Posiedzenia Państwowej Komisji Egzaminacyjnej celem dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych w PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu

6/2018

05.01.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych z instrumentu głównego dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu

7/2018

10.01.2018

Powołania Komisji do organizacji koncertu "Dzieci dzieciom"

8/2018

10.01.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w  PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu

9/2018 12.01.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w  PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu

10/2018

12.01.2018

Powołania Komisji szkolnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do PSM II stopnia celem zmiany specjalności

11/2018

12.01.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w  PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu

12/2018

12.01.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do  PSM I i II stopnia w trakcie roku szkolnego

14/2018

07.02.2018

Powołania Komisji do przeliczenia datków złożonych podczas Koncertu charytatywnego

15/2018 

08.02.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w  PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu

16/2018

09.02.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla uczennicy realizującej indywidualny tok nauki w PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu

17/2018 13.02.2018

Powołania Zespołu d.s. organizacji Ogólnopolskiego Konkursu CEA - WALTORNIA w  PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu

18/2018 19.02.2018

Powołania Komisji egzaminów klasyfikacyjnych uczniów kl. VI instr./IV wok. realizujących indywidualny rok nauki 

19/2018 22.02.2018

Podziału Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplpmowy na zespoły egzaminacyjne

20/2018 23.02.2018

Powołania Komisji egzaminów poprawkowych uczniów kl. VI (instrumentalistyka) realizujących indywidualny tok nauki

21/2018 26.02.2018

Powołania Zespołu d.s. organizacji koncertu "INSTRUMENTALIŚCI - VIVALDIEMU w 340. rocznicę urodzin kompozytora. Pamięci Angeliki Witek z d. Rataj" w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

22/2018 28.02.2018

Wprowadzenia Instrukcji dotyczącej obowiązków portiera w czasie pełnienia służb związanych z bezpieczeństwem i ochroną mienia w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

 23/2018 28.02.2018

Powołania wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

24/2018 01.03.2018

Wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

25/2018 16.03.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

26/2018 16.03.2018

Powołania Komisji rekrutacyjnej celem przeprowadzenia rekrutacji do PSM I stopnia na rok szkolny 2018/2019

27/2018 16.03.2018

Powołania Komisji rekrutacyjnej celem przeprowadzenia rekrutacji do PSM II stopnia na rok szkolny 2018/2019

28/2018 26.03.2018

Powołania Komisji regionalnego sprawdzianu z harmonii w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

29/2018 25.09.2017

Powołania Zespołu d.s. organizacji Ogólnopolskiego Konkusu CEA - SAKSOFON w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu 


30/2018
 
10.04.2018 Powołania komisji egzaminów poprawkowych uczniów realizujących kl. IV (instrumentalistyka) w trybie indywidualnego toku nauki
31/2018 10.04.2018

Powołania komisji egzaminu kwalifikacyjnego uczennicy realizującej kl. II (instrumentalistyka) w trybie indywidualnego toku nauki

32/2018

10.04.2018

Powołania Komisji egzainacyjnej do przeprowadzenia egzaminów promocyjnych w PSM II stopnia w roku szkolnym 2017/2018

33/2018 10.04.2018

Powołania Komisji egzainacyjnej do przeprowadzenia egzaminów promocyjnych w PSM I stopnia w roku szkolnym 2017/2018


34/2018
 
10.04.2018 Powołania Komisji egzainacyjnej do przeprowadzenia egzaminów promocyjnych w Filii PSM I stopnia w roku szkolnym 2017/2018

35/2018

19.04.2018 Podzielenia Komisji Rekrutacyjnej na zespoły rekrutacyjne przeprowadzające rekrutację do PSM I stopnia na rok szkolny 2018/2019

36/2018

19.04.2018 Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do PSM I stopnia na rok szkolny 2018/2019
37/2018 23.04.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do PSM I stopnia na rok szkolny 2018/2019

38/2018 23.04.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki  w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

39/2018

14.05.2018

Podzielenia Komisji Rekrutacyjnej na zespoły rekrutacyjne przeprowadzające rekrutację do PSM II st. na rok szkolny 2018/2019

40/2018 14.05.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do PSM II stopnia na rok szkolny 2018/2019

41/2018 21.05.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych z instrumentu głównego dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

42/2018 21.05.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

43/2018 04.06.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

44/2018 18.06.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia (kl. V PSM II st.) nieklasyfikowanego z form muzycznych

45/2018 22.06.20208

Powołanie Komisji do przyjęcia darowizny na rzecz PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

46/2018 22.06.2018

Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla ucznia kl. II PSM II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

47/2018 28.08.2018

Wprowadzenie zmian w treści Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji Archiwalnej PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

48/2018 10.09.2018

Wprowadzenie procedury dostępu i korzystania ze składnicy akt Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

49/2018 10.09.2018

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do klasy I PSM II stopnia w trakcie roku szkolnego

50/2018 10.09.2018

Powołanie Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont instalacji hydrantowej w całym budynku głównym wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.W.U. oraz urządzeń sanitarnych w łączniku i w sali gimnastycznej budynku głównego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

51/2018 14.09.2018

Wprowadzenia Regulaminu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach procesu dydaktycznego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

52/2018 01.10.2018

Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do kl. I Filii PSM I stopnia w Opolu

53/2018 09.10.2018

Powołanie Zespołu do spraw organizacji XV Międzynarodowego Konkursu Gry na Zestawie Perkusyjnym Young Drum Hero, XVI Międzynarodowego  Konkursu Wibrafonowego oraz VII Międzynarodowego Konkursu Marimbowego

54/2018 11.10.2018

Wprowadzenie Regulaminu Pracy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu 

55/2018 16.10.2018

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do PSM I stopnia w trakcie roku szkolnego

56/2018 16.10.2018

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia szkolnych przesłuchań przed makroregionalnymi przesłuchaniami CEA w Sekcji zespołów chóralnych, wokalistyki, akordeonu, organów i perkusji

57/2018 19.10.2018P

Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczennicy realizującej indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

58/2018 26.10.2018

Powołanie Komisji do przeprowadzenia szkolnych przesłuchań przed makroregionalnymi przesłuchaniami CEA

59/2018 05.11.2018

Powołanie nauczycieli do pełnienia funkcji podczas Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej

60/2018 15.11.2018

Powołania Zespołu do spraw organizacji Makroregionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej – kontrabas, wiolonczela

61/2018 22.11.2018

Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do kl. I PSM II stopnia

62/2018 07.12.2018 Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na drugą specjalizację w PSM II stopnia
63/2018 07.12.2018 Powolanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do PSM II stopnia celem zmiany specjalizacji
64/2018 07.12.2018 Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do klasy I PSM II stopnia w trakcie roku szkolnego


WYKAZ ZARZĄDZEŃ 2017KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość