Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Zarządzenia dyrektora

NUMER 

 Z DNIA

W SPRAWIE

1/2019

04.01.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnychdla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

2/2019

07.01.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczennicy realizującej indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

3/2019

23.01.2019

wprowadzenia dziennika elektronicznego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu

4/2019

25.01.2019

wprowadzenia „Rocznego planu zadań szkoły na rok 2019”

5/2019

01.02.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu na rok szkolny 2018/2019 

6/2019

11.02.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczennicy realizującej indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

7/2019

11.02.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

8/2019

19.02.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla uczennicy realizującej indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

9/2019 19.02.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do PSM II stopnia celem zmiany specjalności

10/2019

19.02.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do PSM II stopnia celem zmiany specjalności

11/2019

19.02.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu na rok szkolny 2018/2019

12/2019

20.02.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

13/2019

22.02.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczennicy realizującej indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

14/2019 

28.02.2019

podziału Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplomowy na zespoły

15/2019

05.03.2019

powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji Regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych

16/2019 12.03.2019

wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

17/2019 12.03.2019

funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

18/2019 01.04.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu na rok szkolny 2018/2019

19/2019 16.04.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

20/2019 16.04.2019

wprowadzenia Regulaminu indywidualnego korzystania z sal do ćwiczeń w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

21/2019 25.04.2019

powołania Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów promocyjnych w PSM I st. w roku szkolnym 2018/2019

22/2019 25.04.2019

powołania Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów promocyjnych w PSM II stopnia w roku szkolnym 2018/2019

23/2019 25.04.2019

powołania Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów promocyjnych w Filii PSM I stopnia w roku szkolnym 2018/2019

24/2019 25.04.2019

powołania Komisji Rekrutacyjnej celem  przeprowadzenia rekrutacji do PSM I stopnia na rok szkolny 2019/2020

25/2019 25.04.2019

powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia rekrutacji do PSM II stopnia na rok szkolny 2019/2020

26/2019 09.05.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

27/2019 15.05.2019

podzielenia Komisji Rekrutacyjnej na zespoły rekrutacyjne przeprowadzające rekrutację do PSM I st. na rok szkolny 2019/2020

28/2019 16.05.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do PSM I stopnia na rok szkolny 2019/2020

29/2019 17.05.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do PSM I stopnia na rok szkolny 2019/2020

30/2019 20.05.2019

powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji egzaminów kwalifikacyjnych do PSM I stopnia na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie stawili się w wyznaczonym terminie

31/2019 22.05.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do PSM II stopnia na rok szkolny 2019/2020

32/2019 22.05.2019

powołania dodatkowego Zespołu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w związku z przesunięciem terminu części praktycznej egzaminu dyplomowego uczniów

33/2019 31.05.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla uczennicy realizującej indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

34/2019 31.05.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

35/2019 11.06.2019

powołania Komisji stypendialnej w celu przyznania stypendiów za wyniki w nauce w PSM I i II stopnia w Opolu

36/2019 12.06.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

37/2018 14.06.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do PSM I stopnia celem zmiany instrumentu

38/2019 19.06.2019

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

39/2019 26.06.2019

wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu


ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2018KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość