Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Historia

        1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.
Jednym 
z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni.
     O potrzebie otwarcia placówki kształcenia muzycznego w Opolu świadczy m. in. fakt, że do nowo otwartej szkoły wstąpiło 103 uczniów. Z roku na rok wzrastało zainteresowanie kształceniem muzycznym. Najbardziej kłopotliwą sprawą okazał się brak odpowiednich warunków lokalowych, wyposażenia i instrumentów (w początkowym okresie Szkoła mieściła się w kilku zaledwie pomieszczeniach dzierżawionych od Izby Rzemieślniczej).
     W niespełna rok później, 31 III 1947r. wprowadzono nową nazwę: Szkoła Muzyczna Niższa i Umuzykalniająca im. Karola Szymanowskiego Towarzystwa Muzycznego w Opolu. Równocześnie przeniesiono zajęcia do budynku w Rynku,w ścisłym centrum miasta.
Wysoki poziom nauczania i prawidłowy rozwój placówki przyczyniły się do upaństwowienia szkoły. Ten ważny akt prawny
z 1.01.1950r. pozwolił na zniesienie czesnego, większy napływ kandydatów, ale równocześnie – lepszą selekcję uczniów.
W 1954 roku na mocy zarządzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Muzyczna
II stopnia. W 1957r. siedziba szkoły ulega zmianie na lokal przy placu Czerwonej Armii 1. Rok później rozpoczęto budowę gmachu przy ulicy Strzelców Bytomskich 18. To właśnie miejsce, w bezpośrednim sąsiedztwie Odry wyznaczającej granicę lewobrzeżnej części Opola od 1962 roku stanowi siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia , noszącej od 1963 roku imię Fryderyka Chopina.
     
Dramatyczna w rozmiarach i skutkach powódź w 1997r. wyznacza wyrazistą cezurę w dziejach opolskiej szkoły. Okaleczony budynek szkoły, okaleczone psychiki ludzi...... Jedni mówili, że trzeba budynek ratować, inni że szkołę należy zburzyć, a jej historię rozpocząć teraz, od nowa. Historia jest jednak jedna;
z wpisanym w nią dramatem powodzi.
W roku 1997/98 szkoła nie zaprzestaje działalności. Trzeba wyremontować pomieszczenia, pozyskać nowe instrumentarium i utracone muzykalia, a nade wszystko - wzbudzić w Społeczności poczucie odpowiedzialności za losy szkoły i wiarę w sens owej wielkiej odbudowy. Struny ludzkiej aktywności i zaangażowania drgnęły ze wzmożoną siłą. Pomogli ludzie bogaci i niezamożni; urzędy, instytucje, fundacje i osoby prywatne w Polsce i poza jej granicami– wszyscy w atmosferze wielkiego oddania i całkowitej bezinteresowności.

 

Małgorzata Kowalska-WaloszczykKONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość