Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Szkolny zestaw programów nauczania

Dnia, 12 października 2017 r.

Decyzja

- Na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 12 października 2017 roku
- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1793)
-  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1793) 
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. o Prawie oświatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 59)  

dopuszczam do użytku szkolnego

w roku szkolnym 2017/2018 i podaję do publicznej wiadomości

"Szkolny zestaw programów nauczania"

obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu.

 

Dyrektor  Szkoły
​Magdalena CzercowySZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

 KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość