Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Numer konta Rady Rodziców

Uchwałą  Walnego  Zebrania   Rodziców   uczniów  PSM I i II stopnia  z  dnia  24.09.2018 roku

Składki  w roku  szkolnym 2018/2019 w miesiącu wrześniu wynoszą:​

na fundusz biblioteki 10 zł
na Radę Rodziców 15 zł
na fundusz muzyczny 35 zł
na remont instrumentu  20 zł

razem

80 zł

Składka miesięczna
na Radę Rodziców i fundusz muzyczny
począwszy od października wynosi łącznie: 50 zł.


Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy PSM w Opolu
PKO BP S.A. I O/Opole 35 1020 3668 0000 5102 0009 6388
w tytule wpłaty należy wpisać: wpłata na Radę Rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasyKONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość