Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

O bibliotece

Biblioteka wspiera szkołę w pełnieniu jej podstawowych funkcji, jest ośrodkiem informacji i edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zgodnie z  założeniami programu wychowawczego szkoły biblioteka służy realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz wspiera działalność opiekuńczo - wychowawczą szkoły.

Biblioteka udziela pomocy w dokształcaniu się i doskonaleniu oraz w pracy twórczej, gromadząc odpowiednie do tych zadań zbiory, informując o nich i udostępniając je.

Nasza biblioteka mieści się w 2 pomieszczeniach: wypożyczalni i czytelni. W czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz sprzęt stereo. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Biblioteka liczy ponad 27 000 woluminów. Zbiory w miarę możliwości systematycznie są uzupełniane. Warsztat informacyjny biblioteki tworzy katalog kartkowy alfabetyczny i rzeczowy oraz księgozbiór podręczny, który zawiera encyklopedie ogólne i przedmiotowe, słowniki, leksykony, katalogi i albumy. W zbiorach naszej biblioteki znajdują się pozycje ściśle związane z muzyką poważną.

Obecnie biblioteka jest w trakcie komputeryzacji za pomocą programu MOL NET+.
Od roku szkolnego 2016/2017 dostępny jest katalog komputerowy części zbiorów.

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość