Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Terminarz 2018/2019

TERMINARZ  EGZAMINÓW, FERII
ORAZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ PSM I i II STOPNIA w OPOLU
rok szkolny 2018/2019

 

 1. Posiedzenie RADY PEDAGOGICZNEJ klasyfikacyjne śródroczne w klasie programowo najwyższej (SM II st.) 30.11.2018 r.
 2. Zimowa PRZERWA świąteczna 23.12.2018 01.01.2019 r.
 3. Ostateczny termin klasyfikacji śródrocznej 18.01.2019 r.
 4. Posiedzenie RADY PEDAGOGICZNEJ klasyfikacyjne śródroczne 25.01.2019 r.
 5. FERIE zimowe 28.01.2018 – 10.02.2019 r.
 6. Początek II semestru 11.02.2019 r.
 7. Wywiadówka 21.02.2019 r.
 8. Posiedzenie RADY PEDAGOGICZNEJ ​plenarne 21.02.2019 r.
 9. Zakończenie zajęć w klasie dyplomowej 28.02.2019 r.
 10. Posiedzenie RADY PEDAGOGICZNEJ dopuszczeniowe do dyplomów 04.03.2019 r.
 11. Egzaminy dyplomowe  11.03 – 6.06.2019
 12. Wiosenna PRZERWA świąteczna  18.04 – 23.04.2019 r.
 13. Wpis do „Księgi ocen przewidywanych”  8.05.2019 r.
 14. Zebranie rodziców - poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych 13.05.2019
 15. Badanie przydatności do PSM I st. 17-18.05.2019 r.
 16. Egzaminy wstępne do PSM II st. 24-25.05.2019 r.
 17. Ostateczny termin klasyfikacji rocznej 6.06.2019 r. 
 18. Posiedzenie RADY PEDAGOGICZNEJ klasyfikacyjne roczne 13.06.2019 r.
 19. Wręczenie dyplomów PSM II stopnia i komers 7.06.2019 r.
 20. Zakończenie zajęć dydaktycznych 21.06.2019 r.
 21. DNI WOLNE od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  2.11.2018 r.
  3.11.2018 r.
  2.05.2019 r.
  4.05.2019 r.

O ewentualnych zmianach terminów i terminach posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej Dyrekcja będzie informować na bieżąco.

Ostatnią zmianę wprowadzono: 08.01.2019 r. o godz. 14:31.


Opole, 28 września 2018 r.

Decyzja dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych wolnych dni
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

            Na podstawie  Rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 roku  § 4  zmieniającego  rozporządzenie w  sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, po pozytywnym zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego ustalam  2 listopada 2018 r., 3 listopada 2018 r., 2 maja 2019 r. i 4 maja 2019 r. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Magdalena Czercowy
Dyrektor szkołyKONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość