Kalendarium

kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Przesłuchania / przeglądy

XIV Przegląd Uczniów Klasy Skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Opolskiego

∙ Data:
2014-11-06 12:00 - 2014-09-17 12:00

∙ Miejsce:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu


 

KARTA ZGŁOSZENIA


REGULAMIN

XIV Przeglądu Uczniów Klasy Skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Opolskiego

1. Organizatorem Przeglądu jest Centrum Edukacji Artystycznej – Region Opolski
oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina 
w Opolu.

2. Przegląd ma na celu:
- stwarzanie możliwości wspólnej prezentacji uczniów szkół muzycznych I st. regionu opolskiego
- wymianę doświadczeń pedagogicznych
- opracowanie wniosków w zakresie procesu kształcenia gry na skrzypcach
ze szczególnym uwzględnieniem technicznych elementów gry.

3. Przegląd jest adresowany do wszystkich uczniów klas III cyklu 6-letniego oraz klas II cyklu 4-letniego.

4. Uczestnicy wykonują program z pamięci:
- dwa utwory dowolne o zróżnicowanym charakterze – wybrane przez nauczyciela /z akomp. fortep./.

5. Uczestnicy występują w kolejności alfabetycznej począwszy od ucznia wybranego drogą losowania.

6. Jury Przeglądu powołuje Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej.

7. Poziom gry uczestników Przeglądu oceniany jest w skali 1-25 punktów.

8. Wszyscy kandydaci Przeglądu otrzymują dyplom uczestnictwa.

9. Po zakończeniu Przeglądu Jurorzy prowadzą spotkania z nauczycielami, 
podczas których omawiają prezentacje poszczególnych uczniów.

10. Termin Przeglądu ustalono na dzień 6 listopada 2014 r.

11. Zgłoszenia uczestnictwa na załączonej karcie prosimy przesłać
do dnia 
31 października 2014 r. wyłącznie e-mailem na adres: sekretariat@psmopole.pl

Partner imprezy:KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl
Inspektor ODO: iod@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość