INFORMACJA

 

Wypełnione rozliczenie godzin ponadwymiarowych za miesiąc LUTY 2020r. 
należy złożyć w pok. nr 104 do dnia 18.02.2020r.

 

Rozliczanie godzin  ponadwymiarowych w okresie:

I  tydzień  27.01. - 01.02.2020 r.
II  tydzień  03.02. - 08.02.2020 r.
III  tydzień  10.02. - 15.02.2020 r.
IV  tydzień  17.02. - 22.02.2020 r.

 

FERIE ZIMOWE III-IV TYDZIEŃ: 
od 10.02 do 23.02.2020r.

 

Proszę o sprawdzenie godzin z aktualnym przydziałem czynności u kierownika sekcji lub wicedyrektorów.
Aktualne przydziały godzin znajdują się w pokoju nr 104.

Rozliczenie godzin powinno być podpisane przez nauczyciela i kierownika sekcji.