INFORMACJA

 

Wypełnione rozliczenie godzin ponadwymiarowych za miesiąc LISTOPAD 2019 r.
należy złożyć w pok. nr 15 do dnia 22.11.2019r.

 

Rozliczanie godzin  ponadwymiarowych w okresie:         

I  tydzień  28.10. - 02.11.2019 r.
II  tydzień  04.11. - 09.11.2019 r.
III  tydzień  11.11. - 16.11.2019 r.
IV  tydzień  18.11. - 23.11.2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1, 2, 11 listopada.
 

Proszę o sprawdzenie godzin z aktualnym przydziałem czynności u kierownika sekcji lub wicedyrektorów.
Aktualne przydziały godzin znajdują się w pokoju nr 15.

Rozliczenie godzin powinno być podpisane przez nauczyciela i kierownika sekcji.