INFORMACJA

 

Wypełnione rozliczenie godzin ponadwymiarowych za miesiąc WRZESIEŃ 2019 r.
należy złożyć w pok. nr 15 do dnia  20.09.2019 r.

Rozliczanie godzin  ponadwymiarowych w okresie:
I  tydzień  02.09. - 07.09.2019 r.
II  tydzień  09.09. - 14.09.2019 r.
III  tydzień  16.09. - 21.09.2019 r.
IV  tydzień  23.09. - 28.09.2019 r.

Proszę o sprawdzenie godzin z aktualnym przydziałem czynności u kierownika sekcji lub wicedyrektorów.
Aktualne przydziały godzin znajdują się w pokoju nr 15.

Rozliczenie godzin powinno być podpisane przez nauczyciela i kierownika sekcji.