Programy MKDNiS

Uzupełnienie Termomodernizacji oraz polepszenie warunków kształcenia

Zadanie pod nazwą „Uzupełnienie Termomodernizacji oraz polepszenie warunków kształcenia” zrealizowane w roku 2019 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach zadania wykonano:

1. Przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i gospodarczych w drugim budynku Szkoły w tym:

a) wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i urządzenia sanitarne

b) wymieniono kanalizację deszczową

c) wstawiono drzwi dymoszczelne w korytarzu

d) zaadaptowano pomieszczenie magazynowe na zaplecze socjalne

e) rozszerzono instalację elektryczną w celu podłączenia podgrzewaczy wody.

2. Opłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru robót

 

3. Zakupiono i zamontowano sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy w sali koncertowej

4. Zakupiono instrumenty muzyczne – fortepian, pianina, kotły i obój.

Prace remontowe uzupełniające Termomodernizację oraz stopniowa wymiana niezbędnego instrumentarium i wyposażenia

W roku 2018 Szkoła pozyskała środki finansowe z MKiDN z programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Dzięki tej dotacji możliwe było wykonanie bardzo pilnych i ważnych prac remontowych instalacji hydrantowej i wodno-kanalizacyjnej. Udało się także zakpuić nowy obój oraz mikrofony i ekrany akustyczne do sali koncertowej. Realizację zadania wsparła finansowo także niezawodna Rada Rodziców działająca przy Szkole.

W ramach zadania wykonano:

1. Remont instalacji hydrantowej w całym budynku, tj.:

a) rozdzielono instalację wody użytkowej i hydrantowej

b) wymieniono wszystkie hydranty, a także doprowadzono instalację hydrantową do sali gimnastycznej

c) zamontowano hydrofornię w celu utrzymania prawidłowego ciśniwnia wody w hydrantach

2. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w łączniku i w sali gimnastycznej, tj.:

a) wymieniono piony wodne i kanalizacyjne

b) wymieniono wszystkie urządzenia sanitarne w klasach łącznika

c) wymieniono wszystkie sanitariaty w sali gimnastycznej

d) zamontowano podgrzewacze ciepłej wody w łączniku

e) zmodernizowano węzeł wodomierzowy

f) wymieniono część instalacji wodnej w węźle wodomierzowym i cieplnym

3. Zakupiono instrument muzyczny - obój

oraz wyposażenie sali koncertowej - mikrofony i ekrany akustyczne

Prace remontowe uzupełniające Termomodernizację budynku Szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zakup instrumentów muzycznych

Termomodernizację budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowano ze środków MKiDN w ramach projektu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

W roku 2015 Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków MKiDN w kwocie 130 tys. zł na realizację zadania pt. "Zakup instrumentów muzycznych" w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Środki te wykorzystano na zakup fortepianu z pokrowcem z przeznaczeniem do użytku w sali kameralnej oraz saksofonu barytonowego na potrzeby kwartetu saksofonowego i big-bandu. Udało się zakupić profesjonalne, japońskie instrumenty, które z pewnością posłużą Szkole przez długie lata. Zakup tych instrumentów wsparła także Rada Rodziców działająca przy Szkole.

Zdjęcia zakupionego fortepianu i saksofonu:

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów

Termomodernizację budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowano ze środków MKiDN w ramach projektu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Termomodernizacja budynku bocznego szkoły zrealizowana w 2013 roku:

Zakup wyposażenia zrealizowany w 2013 roku:

Zakup instrumentów i akcesoriów zrealizowany w 2013 i 2014 roku:

UZUPEŁNIENIE TERMOMODERNIZACJI I ZAKUP WYPOSAŻENIA ZAPEWNIAJĄCEGO
WYSOKIE STANDARDY KSZTAŁCENIA

 

W roku 2021 Szkoła pozyskała środki finansowe z MKDNiS z programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Dzięki tej dotacji możliwe będzie wykonanie prac remontowych uzupełniających termomodernizację, tj.:

  • modernizacja infrastruktury węzłów cieplnych, zmiana lokalizacji małego węzła cieplnego, wymiana instalacji grzewczej central wentylacyjnych, zmiana czynnika grzewczego, modernizacja układu podmieszania pompowego przy centralach wentylacyjnych;

  • dostawa i montaż elementów centrali wentylacyjnej (2 sztuk nagrzewnic);

  • zakup i montaż systemu sterowania central wentylacyjnych sali koncertowej i kameralnej;

  • dostawa i montaż zaworu pierwszeństwa na hydrantowej instalacji przeciwpożarowej;

  • poprawa akustyki sali lekcyjnej w łączniku.

Ponadto pozyskane środki finansowe umożliwią zakup projektu przebudowy węzłów cieplnych oraz nowego akordeonu guzikowego z futerałem. Zakup instrumentu będzie wsparty finansowo przez Radę Rodziców działającą przy Szkole.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 342 000,00 zł

Wartość dofinansowania z MKDNiS wynosi 322 000,00 zł