Programy MKiDN

Uzupełnienie Termomodernizacji oraz polepszenie warunków kształcenia

Zadanie pod nazwą „Uzupełnienie Termomodernizacji oraz polepszenie warunków kształcenia” zrealizowane w roku 2019 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach zadania wykonano:

1. Przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i gospodarczych w drugim budynku Szkoły w tym:

a) wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i urządzenia sanitarne

b) wymieniono kanalizację deszczową

c) wstawiono drzwi dymoszczelne w korytarzu

d) zaadaptowano pomieszczenie magazynowe na zaplecze socjalne

e) rozszerzono instalację elektryczną w celu podłączenia podgrzewaczy wody.

2. Opłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru robót

 

3. Zakupiono i zamontowano sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy w sali koncertowej

4. Zakupiono instrumenty muzyczne – fortepian, pianina, kotły i obój.

Prace remontowe uzupełniające Termomodernizację oraz stopniowa wymiana niezbędnego instrumentarium i wyposażenia

W roku 2018 Szkoła pozyskała środki finansowe z MKiDN z programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Dzięki tej dotacji możliwe było wykonanie bardzo pilnych i ważnych prac remontowych instalacji hydrantowej i wodno-kanalizacyjnej. Udało się także zakpuić nowy obój oraz mikrofony i ekrany akustyczne do sali koncertowej. Realizację zadania wsparła finansowo także niezawodna Rada Rodziców działająca przy Szkole.

W ramach zadania wykonano:

1. Remont instalacji hydrantowej w całym budynku, tj.:

a) rozdzielono instalację wody użytkowej i hydrantowej

b) wymieniono wszystkie hydranty, a także doprowadzono instalację hydrantową do sali gimnastycznej

c) zamontowano hydrofornię w celu utrzymania prawidłowego ciśniwnia wody w hydrantach

2. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w łączniku i w sali gimnastycznej, tj.:

a) wymieniono piony wodne i kanalizacyjne

b) wymieniono wszystkie urządzenia sanitarne w klasach łącznika

c) wymieniono wszystkie sanitariaty w sali gimnastycznej

d) zamontowano podgrzewacze ciepłej wody w łączniku

e) zmodernizowano węzeł wodomierzowy

f) wymieniono część instalacji wodnej w węźle wodomierzowym i cieplnym

3. Zakupiono instrument muzyczny - obój

oraz wyposażenie sali koncertowej - mikrofony i ekrany akustyczne

Prace remontowe uzupełniające Termomodernizację budynku Szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zakup instrumentów muzycznych

Termomodernizację budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowano ze środków MKiDN w ramach projektu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

W roku 2015 Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków MKiDN w kwocie 130 tys. zł na realizację zadania pt. "Zakup instrumentów muzycznych" w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Środki te wykorzystano na zakup fortepianu z pokrowcem z przeznaczeniem do użytku w sali kameralnej oraz saksofonu barytonowego na potrzeby kwartetu saksofonowego i big-bandu. Udało się zakupić profesjonalne, japońskie instrumenty, które z pewnością posłużą Szkole przez długie lata. Zakup tych instrumentów wsparła także Rada Rodziców działająca przy Szkole.

Zdjęcia zakupionego fortepianu i saksofonu:

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów

Termomodernizację budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowano ze środków MKiDN w ramach projektu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Termomodernizacja budynku bocznego szkoły zrealizowana w 2013 roku:

Zakup wyposażenia zrealizowany w 2013 roku:

Zakup instrumentów i akcesoriów zrealizowany w 2013 i 2014 roku:

UZUPEŁNIENIE TERMOMODERNIZACJI ORAZ ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA
GWARANTUJĄCEGO PODNIESIENIE WARUNKÓW KSZTAŁCENIA

 

W 2022 r. pozyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania w ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego.

 

Kwota dofinansowania ze środków MKiDN: 230 000,000 zł

Całkowita wartość zadania: 230 000,00

W ramach zadania planuje się:

1. Przebudowę układu podmieszania pompowego dla central wentylacyjnych dla sali koncertowej i sali,

2. Dostawę i montaż nagrzewnic w centralach wentylacyjnych sali koncertowej i sali kameralnej,

3. Wykonanie nowego sterowania central wentylacyjnych sal koncertowej i kameralnej,

4. Poprawę akustyki 2 sal lekcyjnych w łączniku (montaż materiałów dźwiękochłonnych),

5. Zakupy instrumentów: marimby, ksylofonu, eufonium z futerałem, 2 trąbek z futerałami.

UZUPEŁNIENIE TERMOMODERNIZACJI I ZAKUP WYPOSAŻENIA ZAPEWNIAJĄCEGO
WYSOKIE STANDARDY KSZTAŁCENIA

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i zrealizowano w ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. 

 

Kwota dofinansowania ze środków MKDNiS: 345 494,99 zł

Całkowita wartość zadania: 365 494,99 zł

W ramach zadania wykonano:

1. Modernizację infrastruktury węzłów cieplnych, zmianę lokalizacji małego węzła cieplnego, wymianę instalacji grzewczej central wentylacyjnych, zmianę czynnika grzewczego

 

2. Zakup akordeonu guzikowego z futerałem

 

3. Zakup projektu przebudowy węzłów cieplnych.

 

4. Dostawa i montaż zaworu pierwszeństwa na hydrantowej instalacji przeciwpożarowej.

 

5. Zakup elementów systemu automatyki dla central wentylacyjnych sali koncertowej i kameralnej

 

6. Zakup elementów węzłów podmieszania pompowego dla central wentylacyjnych sali koncertowej i kameralnej