Spotkanie dla uczennic PSM II st. - spec. RYTMIKA

Spotkanie dla wszystkich uczennic PSM II st. specjalność: rytmika odbędzie się

we wtorek 3 września 2019r. o godzinie 16:30 w Publicznym Liceum Nr 1 w Opolu (sala według przydziału).