Rada rodziców

W miesiącu WRZEŚNIU wpłata wynosi:

80 zł

na które składa się :

Rada Rodziców

15 zł

fundusz biblioteki

10 zł

fundusz muzyczny

35 zł

remont instrumentu

20 zł

Rada rodziców

Od PAŹDZIERNIKA opłata wynosi:

50 zł

na które składa się :

Rada Rodziców

15 zł

fundusz muzyczny

35 zł

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły

lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem:

Rada Rodziców przy PSM w Opolu (z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy)

 

OBOWIĄZUJĄCY NUMER KONTA RADY RODZICÓW

BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

 

75 1600 1329 1833 3208 7000 0006
 


Jednocześnie informujemy, że poprzedni nr konta w PKO BP S.A. został przez bank wypowiedziany z dniem 06.04.2021 r.  i wpłaty dokonane po tym terminie wrócą na konta nadawców