Rada rodziców

W miesiącu WRZEŚNIU wpłata wynosi:

80 zł

na które składa się :

Rada Rodziców

15 zł

fundusz biblioteki

10 zł

fundusz muzyczny

35 zł

remont instrumentu

20 zł

Rada rodziców

Od PAŹDZIERNIKA opłata wynosi:

50 zł

na które składa się :

Rada Rodziców

15 zł

fundusz muzyczny

35 zł

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły

lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy PSM w Opolu

PKO BP S.A. I O/Opole

35 1020 3668 0000 5102 0009 6388

z dopiskiem (wpłata na Radę Rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasę)