Rada rodziców

W miesiącu WRZEŚNIU wpłata wynosi:

80 zł

na które składa się :

Rada Rodziców

15 zł

fundusz biblioteki

10 zł

fundusz muzyczny

35 zł

remont instrumentu

20 zł

Rada rodziców

Od PAŹDZIERNIKA opłata wynosi:

50 zł

na które składa się :

Rada Rodziców

15 zł

fundusz muzyczny

35 zł

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły

lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy PSM w Opolu

z dopiskiem (wpłata na Radę Rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasę)

UWAGA !
od  6 października 2020 roku nastąpiła zmiana konta bankowego,
na które wnoszone są wpłaty na Radę Rodziców:

Informujemy, że podane wcześniej konto o numerze
86 1600 1329 1833 3208 7000 0002
zostało zmienione przez bank na konto o numerze:
75 1600 1329 1833 3208 7000 0006
Prosimy o wpłaty na to konto i przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Stary numer konta wygaśnie z dniem 30 czerwca 2021 r.

PKO BP S.A. I O/Opole

35 1020 3668 0000 5102 0009 6388