Prosimy rodziców o zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, wydrukowanie odpowiedniego załącznika, podpisanie i dostarczenie nauczycielowi przedmiotu głównego.

 

Zakres wymagań edukacyjnych może ulec zmianom w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. 

Rodzice nowo przyjętych uczniów wypełniają dodatkowo zgody (3 strony).

Zgody rodziców

Wymagania edukacyjne :