Prosimy rodziców o zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, wydrukowanie odpowiedniego załącznika, podpisanie i dostarczenie nauczycielowi przedmiotu głównego.

Rodzice nowo przyjętych uczniów wypełniają dodatkowo zgody (3 strony).

Zgody rodziców