INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW:

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE !

Ewentualne zmiany grup proszę negocjować z nauczycielem prowadzącym zajęcia!