INFORMACJA

 

Wypełnione rozliczenie godzin ponadwymiarowych za miesiąc GRUDZIEŃ 2019r. 
należy złożyć w pok. nr 104 do dnia 20.01.2012r.

 

Rozliczanie godzin  ponadwymiarowych w okresie:
I  tydzień  30.12. - 04.01.2020r.
II  tydzień  06.01. - 11.01.2020r.
III  tydzień  13.01. - 18.01.2020r.
IV  tydzień  20.01. - 25.01.2020r.

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:
od 30.12.2019r. do 03.01.2020r.

 

Proszę o sprawdzenie godzin z aktualnym przydziałem czynności u kierownika sekcji lub wicedyrektorów.
Aktualne przydziały godzin znajdują się w pokoju nr 15.

Rozliczenie godzin powinno być podpisane przez nauczyciela i kierownika sekcji.