Zajęcia z p. Barbarą MAŻAK

W dniach 24 - 28 lutego 2020 r. zajęcia z p. Barbarą Mażak nie odbędą się.


Z wyjątkiem uczniów klasy VI śr. i IV śr. /wokaliści/

dla których będzie realizowane zastępstwo, obecność na zajęciach  

o b o w i ą z k o w a.


Dnia 26 lutego 2020 - kl. VI śr.  Formy muzyczne

Dnia 28 lutego 2020 - kl. IV śr. /wokal/  Formy muzyczne

                                     - kl. VI śr. Formy muzyczne