Pani Doroty Kaszkowiak nie będzie do dnia 8 lutego 2020 r.

Zastępstwo dnia 27 stycznia do 8 lutego 2020 r.,