Aktualizacja Harmonogramu zajęć indywidualnych

HARMONOGRAM ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH:


DR HAB. JAN STANIENDA

 • 09.09.2020 /środa/, godz. 10:00-15:00 i 17:00-18:30 – sala nr 06

 • 10.09.2020 /czwartek/, godz. 9:00-14:15 i 15:45-18:30 – sala kameralna

 • 11.09.2020 /piątek/, godz. 9:00-14:00 – sala koncertowa
                                  godz. 15:15-16:45 – sala kameralna


PROF. DR HAB. TOMASZ STRAHL

 • 09.09.2020 /środa/, godz. 9:00-15:00 i 17:00-18:15 – sala koncertowa

 • 10.09.2020 /czwartek/, godz. 9:00-14:15 i 15:45-18:30 – sala nr 06

 • 11.09.2020 /piątek/, godz. 9:00-14:15 i 15:45-17:30 – sala nr 06

 • 12.09.2020 /sobota/, 11:00-14:15 i 15:45-19:15 – sala nr 06

 • 13.09.2020 /niedziela/, godz. 9:00-14:00 i 15:00-16:30 – sala kameralna


DR GRZEGORZ SKROBIŃSKI

 • 09.09.2020 /środa/,godz. 10:00-15:00 i 17:00-18:30 – sala nr 108

 • 11.09.2020 /piątek/, godz. 9:00-14:00 – sala nr 108

 • 12.09.2020 /sobota/, godz. 11:00-14:15 i 15:45-19:15 – sala kameralna

 • 13.09.2020 /niedziela/, godz. 9:00-14:00 – sala nr 108


PROF. DR HAB. KLAUDIUSZ BARAN

 • 08.09.2020 /wtorek/, godz. 11:00-14:15 i 15:30-18:45 – sala koncertowa

 • 09.09.2020 /środa/, godz. 10:00-15:00 i 17:00-18:30 – sala kameralna

 • 11.09.2020 /piątek/, godz. 9:00-14:15 i 15:45-17:30 – sala nr 206

 • 12.09.2020 /sobota/, godz. 11:00-14:15 i 15:45-19:15 – sala nr 206

 • 13.09.2020 /niedziela/, godz. 9:00-14:00 i 15:00-16:30 – sala nr 206


DR TOMASZ BIŃKOWSKI

 • 09.09.2020 /środa/, godz. 10:00-15:00 i 17:00-18:30 – sala nr 07

 • 10.09.2020 /czwartek/, godz. 9:00-14:15 i 15:45-18:30 – sala nr 07

 • 11.09.2020 / piątek/, godz. 9:00-14:00 – sala kameralna
                                   godz. 16:00-17:30 – sala koncertowa

 • 12.09.2020 /sobota/, godz. 11:00-14:15 i 15:45-19:15 – sala koncertowa

 • 13.09.2020 /niedziela/, godz. 9:00-14:00 i 15:00-16:30 – sala nr 07


PROF. ZW. KONSTANTY ANDRZEJ KULKA

 • 12.09.2020 /sobota/, godz. 15:45-20:30 – sala 07

 • 13.09.2020 /niedziela/, godz. 9:00-14:00 i 15:00-18:15 – sala koncertowa


DR HAB. WŁODZIMIERZ PAWLIK

 • 10.09.2020 /czwartek/, godz. 9:00-14:15 i 17:00-17:45 – sala koncertowa


Aktualizacja z dnia 10.09.2020 r.