Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się Zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, które zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego.


Dyrekcja PSM w Opolu