WKŁAD NASZEJ SZKOŁY W BADANIA NAUKOWE!

Z wielką dumą i radością pragniemy poinformować Państwa o wkładzie naszej Szkoły w badania naukowe przeprowadzone w ubiegłym roku akademickim przez Studenckie Koło Naukowe BŁĄD KARTEZJUSZA Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, których wyniki opublikowano w prestiżowym czasopismie naukowym International Journal of Environmental Research and Public Health. 

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/3/1297/htm?fbclid=IwAR1K9ewEuwzdXSprBMS8Fro3jqKj6eiRnkG_2Ms9CANjx9P28oGgcrDP788


Składamy serdeczne gratulacje opiekunowi Koła Naukowego, dr. Sebastianowi Rutkowskiemu, dr Annie Rutkowskiej, pozostałym współautorom publikacji oraz naszym uczniom, którzy wzięli udział w trwającym kilka dni eksperymencie!

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3O1MqjegrgifJDLfzMNlk_R498OQNFJJyo8Xfj_3c9mMj4eg-J5RQns4o&v=tm7_2gducaI&feature=youtu.be