Dobre praktyki w nauczaniu on-line PSM Opole

Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia filmu, który został zaprezentowany 17 maja 2020 r. w ramach panelu dyskusyjnego "Dobre praktyki cz. 2 – doświadczenia nauczycieli, pomysły, inicjatywy, inspiracje" na VI Ogólnopolskiej Konferencji „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła artystyczna w czasach epidemii”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w dniach 11-17 maja 2020.
http://spmk.com.pl/
https://cea-art.pl/


Dyrekcja PSM w Opolu serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom za przygotowanie materiałów włączonych do filmu! Szczególne podziękowania za montaż filmu dyrekcja składa p. Dariuszowi Kownackiemu!

#DobrePraktyki
#PSMOpole