Dzień 14 października

14 października 2021 r. (czwartek) jest dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

                                                                                                                                                                                     Dyrekcja PSM