Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrekcja PSM I i II st. dołącza się do życzeń.