Egzamin dyplomowy z historii muzyki

W związku z zawieszonymi zajęciami  nowy termin części teoretycznej egzaminu dyplomowego (historia muzyki) zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem.