Gramy o Jarzębinowy ogród muzyczny

Gramy o Jarzębinowy ogród muzyczny

Razem stworzymy plenerową scenę na koncerty!!!!!

Głosowanie w budżecie obywatelskim

Już od 18 października na stronie: www.bo.opole.pl

Nr projektu: 27/20


Skrócony opis projektu:

Zagospodarowanie terenu miejskiego przyległego do budynku, w którym mieści się Filia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina, poprzez uporządkowanie terenu

i nasadzenia drzew i krzewów.