Pamięci św. Jana Pawła II w 100. rocznicę Urodzin

Zdjęcie Jana Pawła II

Gdyby poniedziałek 18 maja 2020 roku był kolejnym dniem nauki w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu, wszystkich przywitałby w holu szkoły portret św. Jana Pawła II i symboliczne, białe kwiaty przypominające o naszej pamięci o Nim. – I zgodnie z tradycją na uroczystym koncercie zabrzmiałaby muzyka opleciona wspomnieniami o Ojcu Świętym – w tym roku szczególnymi, bo upamiętniającymi 100. Rocznicę urodzin Naszego Papieża.

Czas pandemii odebrał wielu sprawom ich zewnętrzny wymiar. Milczące szkoły, środowiska pracy , zamknięte instytucje i opustoszałe – nawet największe miasta świata - uświadomiły, jak bardzo inaczej niż jeszcze niedawno może wyglądać życie. Obowiązujący reżim sanitarny spowodował też, że wielkie świątynie musiały ograniczyć liczbę wiernych do liczby zaledwie symbolicznej.

Wszystko, co można odwołać – odwołano, a co przenieść – przeniesiono. Na szczęście Świętość Jana Pawła trwa i nie trzeba jej przenosić. Być może właśnie w tak trudnym czasie pojawia się szansa by doświadczyć tej Świętości bardzo indywidualnie, osobiście i w pełni.

Obecny, jubileuszowy rok przyniesie z pewnością wiele nowych publikacji, filmów dokumentalnych i audycji publicystycznych o św. Janie Pawle II. A wszystko po to, by opowiedzieć o Nim z dumą kolejnym pokoleniom. O Janie Pawle, który dziś z pewnością podobnie jak u progu swego pontyfikatu powiedziałby nam „Nie lękajcie się”.

Wszyscy zaczynamy już bardzo tęsknić za powrotem do tzw. normalności. - Oby ta normalność przyniosła jak najwięcej DOBRA – mnożonego w działaniach i dzielonego pomiędzy potrzebujących. Czynienie dobra to wielka nauka św. Jana Pawła II. Starajmy się ją jak najpiękniej pielęgnować.


Małgorzata Kowalska-Waloszczyk