KOMUNIKAT DYREKCJI

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

w związku z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 18 marca 2021 r.  Dyrekcja PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu informuje, że:

  1. z dniem 22 marca 2021 r. wszystkie zajęcia edukacyjne wynikające ze szkolnego planu nauczania ponownie będą odbywać się z zastosowaniem metod i technik kontaktu na odległość

  1. wyjątek stanowią zajęcia z instrumentu głównego – perkusji, organów i kontrabasu oraz zajęcia z improwizacji organowej, które będą mogły odbywać się hybrydowo, tzn. zarówno zdalnie jak i stacjonarnie – z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego;

  1. w klasach programowo najwyższych, tzn. IV cyklu czteroletniego PSM II st. oraz VI cyklu sześcioletniego PSM II st., w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, możliwe będzie organizowanie konsultacji uczniów z nauczycielami przedmiotu głównego i nauczycielami-akompaniatorami (konsultacje indywidualne) oraz nauczycielami historii muzyki (konsultacje grupowe w mniejszych składach) z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego;

  2. w dalszym ciągu uczniowie i nauczyciele będą mogli ćwiczyć na terenie szkoły – z zachowaniem obowiązującego w szkole reżimu epidemiczno-sanitarnego.


Zarządzenie Dyrektora 15/2021