KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Więcej informacji -> TUTAJ.