Lista kandydatów zakwalifikowanych do PSM II st.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w kl. I PSM II stopnia


Dyrekcja PSM w Opolu przypomina, że lista kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w klasie I PSM II stopnia NIE JEST TOŻSAMA z listą kandydatów przyjętych do klasy I
​PSM II stopnia, która zostanie ogłoszona do dnia 5 sierpnia 2021 r.

Również do 5 sierpnia 2021 roku zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do klasy wyższej niż I.