NAUCZANIE HYBRYDOWE

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu informuje, iż z dniem 4 maja 2021 r. umożliwia wszystkim nauczycielom niżej wymienionych zajęć edukacyjnych hybrydowe prowadzenie zajęć w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów - zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w załączniku nr 1:

  • w PSM I st.

- instrument główny,

- zajęcia z akompaniatorem,

- fortepian dodatkowy,

  • w PSM II st.

- przedmiot główny (instrument, śpiew, rytmika),

- zajęcia z akompaniatorem, praca z akompaniatorem,

- fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów, fortepian
(w specjalności rytmika),

- improwizacja fortepianowa (w specjalności rytmika) i improwizacja organowa (w specjalizacji organy),

- zespół kameralny, zespół wokalny, orkiestra (próby w mniejszych składach),

- technika ruchu (w specjalności rytmika),

- instrument dodatkowy.


Dyrekcja ustala, że pozostałe zajęcia edukacyjne są prowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams zgodnie z ustalonym z dniem 1.09.2020r. planem lekcji.


W związku z powyższym Dyrekcja zobowiązuje nauczycieli zajęć edukacyjnych wymienionych powyżej do ustalenia w miarę potrzeby nowego planu, niekolidującego z planem zajęć prowadzonych zdalnie.


Jednocześnie Dyrekcja zobowiązuje wszystkich nauczycieli do współpracy międzysekcyjnej na rzecz uczniów, której celem będzie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i prawidłowej realizacji szkolnego planu nauczania w związku z wprowadzeniem możliwości realizacji zajęć hybrydowo, a także komfortu psychicznego uczniów i rodziców.


Zarządzenie Dyrektora