Nauczanie zdalne - pilna prośba do uczniów!

W związku z uruchomionym w naszej szkole z dniem 12 marca 2020 r. nauczaniem zdalnym prosimy uczniów o SYSTEMATYCZNE (codzienne) sprawdzanie WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym.