Parkowanie pojazdów przy LO nr 1

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola informuje, że z uwagi na istniejace zagospodarowanie pasów drogowych zapewniające bezpieczny ruch pieszych na chodnikach i ruch pojazdów na jezdni, nie ma możliwości wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych dla potrzeb szkoły.