PREZENTACJA

UWAGA!!

9 marca 2020 r.

ostateczny termin oddania prezentacji multimedialnej na temat

życia i twórczości Johanna Sebastiana Bacha

lub Ludwiga van Beethovena

lub Fryderyka Chopina


dotyczy klas od II do V PSM II stopnia