Procedura funkcjonowania PSM I i II st. w związku z epidemią COVID-19

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Uprzejmie prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonej w PSM I i II st. w Opolu Procedury funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w niej wytyczne mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły.


Dyrekcja PSM I i II st. w Opolu