Prymus Opolszczyzny - można już składać wnioski

Prymus Opolszczyzny – można już składać wnioski w dwóch kategoriach „wiedza” i „sztuka”


Po raz kolejny  Marszałek Województwa  Opolskiego zaprasza do składania wniosków do  Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny,  przyznawanej uczniom za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 – w kategoriach „wiedza” i „sztuka”.
Nagroda Prymus Opolszczyzny za rok 2019/20, jest nagrodą finansową (w kwocie do 2 500 zł), wypłacaną jednorazowo, skierowaną do osób uczących się na terenie województwa opolskiego, dla uczniów szkół artystycznych osiągających sukcesy artystyczne.

Regulamin nagrody wraz z wnioskami dostępny jest na stronie internetowej, w zakładkach:
– Kategoria SZTUKA: https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-kultury/

Wnioski o przyznanie nagrody  należy dostarczyć w terminie do 18 września br. (decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki za pośrednictwem platformy ePuap lub – po uzgodnieniu – data złożenia w Departamentach)