Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wejście w życie zmian ustalono na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Czerwona ikona pliku pdfDzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 752.

Rozporządzenie przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania  szkół i placówek artystycznych na okres od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. (§ 4 ust. 1)

W § 4 wprowadza w ust. 3a i 3b nowe regulacje, zgodnie z którymi, w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej na obszarze województw:

 • kujawsko-pomorskiego

 • lubelskiego

 • lubuskiego

 • małopolskiego

 • mazowieckiego

 • podkarpackiego

 • podlaskiego

 • pomorskiego

 • świętokrzyskiego

 • warmińsko-mazurskiego

 • zachodniopomorskiego

zajęcia są realizowane w sposób hybrydowy, czyli:

– nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia na terenie szkoły

– co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia w sposób zdalny.

Rozporządzenie wprowadza także obowiązek zapewnienia zajęć opiekuńczych w odniesieniu do tych uczniów, którzy w danym okresie kresie uczą się stacjonarnie, na wniosek ich rodziców.