Przetarg na zakup fortepianu

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Opolu

OGŁOSZA PRZETARG

pn. Zakup i dostawa fortepianu

Sygnatura sprawy: PSM.26.3.2019


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pełna dokumentacja techniczna dostępne są do wglądu

w pok. nr 13 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły