Przetarg na zakup kotłów

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Opolu

OGŁASZA PRZETARG

pn. Zakup i dostawa kotłów perkusyjnych

Sygnatura sprawy: PSM.26.4.2019


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pełna dokumentacja techniczna dostępne są do wglądu

w pok. nr 13 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły