„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”

/Święty Jan Paweł II/

Tegoroczny osiemnasty dzień maja to wspomnienie 101. już rocznicy urodzin Jana Pawła II i – jak zawsze – okazja do myśli o Świętym i czasie Jego Pontyfikatu.


Te wspomnienia zbliżają ludzi na całym świecie. Zbliżają pomimo oddalenia, a nawet izolacji, które spowodował i wciąż jeszcze powoduje sanitarny reżim. W dramacie teraźniejszości, związanym z pandemią, tysiące myśli wypowiedzianych i zapisanych przez Jana Pawła tworzą niezwykle ważny przekaz – o Człowieczeństwie i Nadziei. Czynienie dobra płynące z nauki Świętego Jana Pawła II uzyskało postać najbardziej dosłowną z możliwych – nieustannej troski o życie i zdrowie człowieka. Oto treść każdego dnia, od świtu do nocy, w imię owej troski utkana jest z gestów dobroci. Tęsknota każdego z nas za życiem bez paraliżującego cały świat lęku, nauczyła życzliwości, cierpliwości, empatii, większej odpowiedzialności za siebie nawzajem. Miara serca jest także chyba większa…


„Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie” – wiele razy powtarzał Jan Paweł II.

– W naszej nadziei na radosne dziś i jutro niczym w lustrze odbija się mądrość Świętego Jana Pawła II.


W nadziei, że czas pandemii przeminie.

W nadziei, że nie przeminie czynienie Dobra!


Małgorzata Kowalska – Waloszczyk