REKRUTACJA

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju termin składania wniosków rekrutacyjnych został wydłużony do dnia 31 maja 2020 r.  Badanie przydatności do PSM I st. i Filii PSM I st. oraz egzaminy wstępne do PSM II st. odbędą się prawdopodobnie w czerwcu. Ich harmonogram zostanie ogłoszony na naszej stronie tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Ponadto kandydaci, którzy złożyli wnioski, o szczegółach harmonogramu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. 

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz filmy przybliżające poszczególne instrumenty pod LINKIEM.