Rodzinne Kolędowanie 2021

Muzyczną Rodzinę PSM w Opolu zapraszamy na transmisję koncertu
Rodzinne Kolędowanie 2021, która odbędzie się 29 stycznia 2021
o godzinie 19:00 na szkolnym kanale YouTube (link poniżej).