SPECJALISTYCZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z
bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online.


Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea