Stypendia Prezydenta Miasta Opola

Prezydent Miasta Opola

przyznał

STYPENDIUM

za

osiągnięcia  artystyczne w roku szkolnym 2020/2021


Rafałowi Balcarkowi

naucz. Joanna Wąsiak


Rafałowi Podporze

naucz. Magdalena Kopyto


Hannie Spodymek

naucz. Karina Kandzia-Maniak


Bartoszowi Frydlowi

naucz. Agnieszka Spodymek


Miriam Powrósło

naucz. Janusz Gajownik


Antoniemu Wernerowi

naucz. Anna Furkałowska
Serdecznie  gratulujemy

Uczniom i Pedagogom!!!