UWAGA!

Szanowni Państwo,

reagując na zaistniałe w ostatnim czasie sytuacje przypominamy wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom o bezwzględnym obowiązku przestrzegania wytycznych zawartych w Procedurze funkcjonowania PSM I i II st. w związku z epidemią COVID-19, zwłaszcza o obowiązku zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych budynku szkoły oraz zaleceniu stosowania przez uczniów przyłbic na zajęciach kształcenia słuchu.

Jednocześnie, w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, z dniem dzisiejszym Dyrekcja wprowadza dodatkowo obowiązek noszenia przez nauczycieli na zajęciach indywidualnych i zbiorowych maseczek lub przyłbic, zwłaszcza w sytuacji zbliżania się do ucznia na odległość mniejszą niż 1,5 metra.

Równocześnie przypomina się o zakazie przebywania w szkole uczniów zakażonych oraz objętych kwarantanną, izolacją i obserwacją. Fakt zaistnienia w/w sytuacji rodzice zgłaszają pracownikom sekretariatu szkoły, którzy przekazują informację nauczycielom uczącym danego ucznia. Natomiast nauczyciele zajęć indywidualnych zobowiązani są do prowadzenia zajęć on-line, a nauczycieli zajęć zbiorowych prosi się o przekazywanie ważnych informacji przez e-dziennik.


Dyrekcja PSM w Opolu


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 40/2020