UWAGA!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
prosimy o zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, wydrukowanie odpowiedniego załącznika oraz podpisanie.


Rodzice nowo przyjętych uczniów wypełniają dodatkowo zgody (3 strony).


Ponadto prosimy o zapoznanie się z wprowadzoną w dniu 1 września Procedurą funkcjonowania Szkoły w związku z epidemią COVID-19 oraz potwierdzenie tego faktu poprzez podpisanie odpowiednich oświadczeń:


rodzice/opiekunowie uczniów niepełnoletnich

uczniowie pełnoletni


Podpisane dokumenty należy dostarczyć NAUCZYCIELOWI PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO
do końca września 2021 r.