Warsztaty teoretyczne "Kształcenie słuchu harmonicznego"

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU
sekcja teorii i rytmiki
WARSZTATY
„Słyszenie…, słuchanie…
i kształcenie słuchu harmonicznego”

prowadzenie

dr hab. Tomasz Kienik

Akademia Muzyczna  
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

13 grudnia 2019 r. godz. 10.00
Harmonogram
sala kameralna PSM w Opolu
10.00 – 11.30 wykład dla nauczycieli wszystkich specjalności
„Słyszenie i słuchanie. O psychologicznych i fizjologicznych uwarunkowaniach obu procesów”

11.45 – 13.15 wykład metodyczny dla nauczycieli teorii i rytmiki – kształcenie słuchu harmonicznego
13.15 – 14.00 przerwa obiadowa

14.00 – 15.30 lekcja otwarta z udziałem uczniów klas V i VI PSM II st.
15.30 konsultacje indywidualne z uczniami i nauczycielami /LO nr 1/