Ważna informacja dla uczniów i rodziców

Szanowni Państwo,

                      Dyrekcja PSM w Opolu zobowiązała nauczycieli do przygotowania i wysłania uczniom drogą elektroniczną / np. na e-mail rodziców lub przez dziennik elektroniczny/ materiałów dydaktycznych z zajęć ogólnomuzycznych oraz zaleceń odnośnie realizowanego na zajęciach indywidualnych i zespołowych repertuaru do samodzielnej pracy na czas zawieszenia zajęć.

Prosimy o zachęcanie dzieci i młodzieży do nauki w domu oraz o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS,MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju, a także stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.